ČeštinaAngličtina
 
Kategorie produktů   

Obchodní podmínky

   

Obchodní podmínky  
ŠENÝR Bijoux s.r.o., Pasířská 40, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 287 06 986 
       
 
 
 1. Platební podmínky   Našim zákazníkům nabízíme následující způsoby úhrady zboží:    
 • Zboží je možné platit předem převodem na účet provozovatele   u Komerční banky čú 43-5250580207/0100 s variabilním symbolem jako číslem objednávky.   
 • Zboží může být zasláno na dobírku    - je zaplaceno při převzetí na Poště, Zásilkovně.    
 • Zboží je možné platit kreditní kartou   přes platební bránu   PAY PAL ( www.paypal.com   )   
 • Zboží je možno odebrat osobně   po dohodě s prodejcem přímo v Jablonci nad Nisou , Pasířská 40 nebo Mírové náměstí 19 - platba hotově.     
 • Zboží je možné uhradit vaší platební kartou přes platební bránu COMGATE   
Zde je popsán průběh platby z pohledu kupujícího (plátce):  
  • Volba platební metody  
  • Zadání údajů  
  • Ověření platby  
  • Dokončení platby   
 1. Veškeré ceny  uvedené v našem ceníku jsou smluvní a konečné - provozovatel obchodu je plátcem DPH.    
 2. Vrácení zboží a reklamace   Pokud se zakoupeným zbožím z našeho obchodu nejste spokojeni,  můžete toto zboží vrátit, 
  nejpozději však do 14 dnů od jeho doručení . Zboží bude prodávajícím po předchozí dohodě se zákazníkem a po doručení takového zboží (na adresu provozovatele) přijato. Zboží musí být vráceno nepoškozené a neopotřebované .
  Po vrácení zboží bude zákazníkovi vrácena cena zboží (do ceny zboží se nezapočítává dopravné) bankovním převodem, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vrácení zboží.
   
  . Pokud je dodáno zboží poškozené nebo chybně odeslané, veškeré náklady spojené s výměnou hradíme my. 
   

   
 3. Záruka na nové zboží je 2 roky, nevztahuje se na škody způsobené běžným opotřebením.Také na použité zboží se vztahuje záruka dle platných zákonů.
  O úmyslu vrátit zboží zakoupené v našem obchodě nás prosím informujte mailem na adresu webu. 
   
   

   
 4. Ochrana osobních údajů - GDPR    
  Základní ustanovení    
  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je ŠENÝR Bijoux s.r.o., Pasířská 40, Jablonec nad Nisou (dále jen: „správce“).    
  2. Kontaktní údaje správce jsou    
  adresa: ŠENÝR Bijoux s.r.o., Pasířská 40, 46601 Jablonec nad Nisou
  email: info@senyr.eu
  telefon: 774166906    
  3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků.    
  4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.    

  Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů     
  1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.    
  2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.    

   Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů     
  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je    
   
   
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b)        
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f)        
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.        
2. Účelem zpracování osobních údajů je      
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, příjmení a adresa, e-mail a telefon), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,        
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.        

 Doba uchovávání údajů     
1. Správce uchovává osobní údaje    
 
 
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.        
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.        

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)     
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby    
 
 
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,        
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby.        

Vaše práva     
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte    
 
 
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,        
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.        
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.        
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a        
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.        
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.        
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.    

Podmínky zabezpečení osobních údajů     
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.    
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.    

Závěrečná ustanovení     
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.    


6. Záloha u dražších výrobků 
 
Pokud si objednáte zboží dražšího charakteru (napřiklad korunky za více než Kč 2.000,- ), prodejce má právo požadovat platbu předem a teprve poté zahájit výrobu daného šperku.
 
Shopping cart

Shopping cart is empty

Facebook
Last viewed items
 • So far you have not visited any goods.
Currency

Indicative exchange rate:
EUR  (1 EUR) 24.2 Kč

 
00
ČeštinaAngličtina
Currency
 
 
© Internetový obchod SENYR Bijoux s.r.o.